De stichting Vrienden van SMM is een sportbusinessnetwerk in het leven geroepen om verschillende partijen met elkaar te verbinden.
Wij zijn een platform waar studenten, docenten en alumni van de opleiding SportMarketing&Management, het bedrijfsleven en sportorganisaties elkaar kunnen ontmoeten.

Advertisements